Prostataproblem

Vi har under  åren sett goda behandlingsresultat av godartad prostataförstoring och prostatit.  Båda tillstånden kan påverka humöret, livslusten och  den sexuella förmågan på ett negativt sätt.

Vid prostatit kämpar kroppen med en infektion som sänker energin. Vid infektion är nedstämdhet och trötthet vanligt.  Erektionsproblem uppstår vid svullnad och minskad cirkulation. Vår behandlingsstrategi är att med örter och specifika näringspreparat öka det egna försvaret och göra patienten mindre beroende av antibiotika. Kan man tidigt känna igen symtomen är mycket vunnet. Infektionen kan tas i sin linda så att den inte blir kronisk.

 Vid godartad prostataförstoring är hormonbalansen störd. Flera örter och näringsämnen återställer balansen och prostatan återtar sin naturliga storlek. Samtidigt brukar den sexuella förmågan med bättre erektion komma tillbaka.