Ögondiagnostik

Ögondiagnostiken är idag en erkänd diagnostiseringsmetod inom naturmedicinen men används också som ett komplement till skolmedicinska undersökningsmetoder av läkare i Europa och USA.

Det var  den ungerske läkaren Ignaz von Peczley som redan i mitten på 1800-talet upptäckte att ögonen kan spegla kroppens tillstånd. År 1866 utkom han med den första boken om ögondiagnostik och sedan dess har metoden utvecklats och förfinats.

Förklaringen till hur man kan se hälsoproblem i ögat är att de hundratusentals nervtrådar som utgår från kroppens alla vävnader slutar i tår, fingrar och ögon. När vävnaden i ett organ inte mår bra, förtvinar nerven och drar med sig fiberlager i ögats stroma. Detta visar sig som olika typer av tecken, som beroende på sin färg och form indikerar olika tillstånd i organet.

Synen på vad ögondiagnostiken visar är inte helt enhetlig men kan sammanfattas så här:

Ögondiagnostiken visar:
*    Främst dina medfödda svagheter och förmåga till läkning.
*    Inflammationer och toxiska tillstånd i både akuta och kroniska stadier
*    Hur mage och tarm påverkar övriga kroppen genom cirkulationen och blod- lymfsystemet
*   Under- och överaktivitet i körtlar och organ