Litteratur närings- och örtmedicin

Näringsmedicinska uppslagsboken
Örtagårdens bokförlag
ISBN 91-631-7910-5

Den nya medicinen
Alocost Media, www.alocost,se
ISBN 91-970087-6-1

Lev ung längre
ICA bokförlag
ISBN 91-534-2085-3

Friskare barn
ICA bokförlag
ISBN 91-534-2581-2

Värk-reumatism Biomedicinsk behndling
Hälsokostrådets förlag
ISBN 91-86170-49-X

Fytomedicin
Artaromaförlaget
ISBN 91-973461-8-7

Örtmedicin-naturens läkande kraft
Författare: Mic McMullen

Vilda växter som mat och medicin
ICA bokförlag
ISBN 91-534-2639-8

Ät rätt för din blodgrupp
Andersson Information & förlag AB
ISBN 91-631-1702-9