Det här är några av de vanligaste frågorna vi får:

Fråga:
Vad menas med närings- och fytoterapeut?
Svar:
Som närings- och fytoterapeut arbetar man med närings- och  örtterapi ("fyto" betyder ört)

Fråga:
Vad händer när man kommer till er?
Svar:

Vi använder oss främst av ögondiagnostik som diagnostiseringsmetod, men när vi anser det av värde brukar vi också skicka  analyser till laboratorium eller utföra och tolka dem på plats. Mest av allt utgår vi från dina symtom och utifrån dessa lägger vi upp en behandling. Behandlingen består av en anpassad kost, näringstillskott, örter och ibland andra terapier.

Fråga:
Hur lång tid tar ett besök?
Svar:
Det första besöket tar 1½ timma och kostar 750:- kr. Återbesöken tar ½ timma och kostar 450:- kr.

Fråga:
Hur många besök brukar behövas?
Svar:
Efter 2-4 besök hos oss brukar de flesta klara sig bra på egen hand. Vi rekommenderar sedan att man gör  uppföljningar med ett eller två års mellanrum, ungefär som man gör hos tandläkaren.

Fråga:
Arbetar ni med homeopati?
Svar:

Nej, homeopati är en annan gren inom naturmedicinen där man behandlar med potenserade, d.v.s. skakade och utspädda substanser. Vi arbetar med kost, näring och örter som inte är utspädda.

Fråga:
Vilka tillstånd behandlar ni?
Svar: 
Alla, utom dem som vi enligt lag inte får behandla. Enligt lag kan vi inte heller  ta emot barn under 8 år och gravida.

Fråga:
Behöver man verkligen näringstillskott? Räcker det inte om man äter allsidigt?
Svar:
De senaste årens odlingsmetoder och behandling av våra livsmedel har drastiskt minskat näringsinnehållet i vår mat. En studie som nyligen genomfördes vid Statens lantbruksuniversitet visade det sig att näringsinnehållet i svensk brödsäd har halverats sedan 1960-talet. Undersökningar som gjorts på andra livsmedel  i USA och Storbritanien de senaste 20 åren visar samma sak. Till detta kan läggas att alltför få svenskar äter enligt de rekommendationer som finns. Kosttillskott är ett bra sätt att få i sig tillräckligt med näringsämnen.

Fråga:
Jag skulle vilja veta mer exakt vilka ämnen jag har brist på.Går det?
Svar:
Ja, med hjälp av en hårmineralanalys kan man få en bra bild av hur dina näringsnivåer ligger.

Fråga:
Kan man blanda kosttillskott och läkemedel?
Svar:
Medicinering påverkar alltid din näringsstatus, särskilt om du äter mediciner under en längre tid. Det är därför väldigt bra att ta kosttillskott. Det finns dock kombinationer av mediciner och näringspreparat som inte passar. Det är något som vi terapeuter känner till och anpassar oss till.

Fråga:
Har ni högkostnadsskydd?
Svar:
Nej. Vi arbetar utanför den subventionerade sjukvården det innebär att patienten måste betala för allt. Däremot har vi ett rabattsystem där vi lämnar 10% på produkter om man är mer än en person i familjen som kommer som patient.