Doseringstabell för mineraler och vitaminer för vuxna

RDI
Rekommenderat dagligt intag. Kan betraktas som en minsta dos för överlevnad
ODI
Optimalt dagligt intag. Den optimala dosen för hälsa och välbefinnande. I de flesta fall en riskfri dos för egenvård under lång tid.
TDI

Terapeutisk dos. Bör endast tas under begränsad tid under överinseende av terapeut eller läkare.
Övriga förkortningar
mg=milligram=1/1000 g, mcg=mikrogram=1/1000000 g


Ämne         
RDI               ODI                TDI          Toxisk dos      


 

Vitamin A             1mg (3333 IE)                 1,5-3 mg                       7,5-90 mg                >30 mg                   

 

Betakaroten          6 mg                               6-15 mg                       15-600 mg                Ingen känd

                                                                    > 25 mg för rökare eller alkoholister                                          

 

B1 (Tiamin)           1,5 mg                             4-50 mg                       50-600 mg                Ingen känd                           

 

B2 (riboflavin)       1,7 mg                             3-50 mg                       50-600 mg                Ingen känd                          

 

B3 (Niacin)            19 mg                              30-100 mg                  00-6000 mg   >2000 mg niacin                           

 

B5 (Pantotensyra)        7 mg                            25-100 mg                100-2500 mg         Ingen känd                     

 

B6 (Pyridoxin)       2 mg                                10-100 mg                   100-500 mg              >500 mg                           

 

B12 (Kobalamin)    3 mcg                              25-100 mcg                 100-2000 mcg        Ingen känd                           

 

Folsyra B10          200 mcg                          400-800 mcg               800-5000 mcg         Ingen känd                           

 

Biotin                    100 mcg                          100-300 mcg               300-16000 mcg        Ingen känd         

 

PABA                   Inte känd                          25-300 mg                   300-2000 mg            ingen känd         

 

Fosfatidylkolin      Inte känd                          25-300 mg                   300-2000 mg            ingen känd         

 

Inositol                 Inte känd                          25-300 mg                   300-4000 mg            Ingen känd         

 

Vitamin C             60 mg                              2000-12000 mg           2000-120000 mg      Ingen känd                           

 

Bioflavonoider

(vitamin P)            Inte känd                          50-1000 mg                 500-5000 mg            Ingen känd         

 

Pyknogenol          Inte känd                          5-30 mg                       60-200 mg                ingen känd         

 

Vitamin D              7,5 mcg                          25-75 mcg                   25-250 mcg              > 250 mcg                            

 

Vitamin E              11 mg                              150-300 mg                 300-1630 mg            >3000 mg                           

 

Vitamin K             70 mcg                            100-300 mcg               300-50000 mcg        >200 mg           

 

Ca (Kalcium)        1200 mg                          400-1000 mg               600-2000 mg            >2500 mg                           

 

Mg (Magnesium)  350 mg                            300-600 mg                 400-1200 mg            >9000 mg                          

 

P (Fosfor)            800 mg                            0-400 mg                     0-2000 mg                <4000 Mg                           

 

Na (Natrium)        500 mg                            0                                  0                               Ingen känd                           

 

K (Kalium)            2000-2500 mg                 99-300 mg                   300-5000 mg            >18000 mg                          

 

Zn (Zink)              15 mg                              20-50 mg                     40-150 mg                >200 mg                           

 

Cu (Koppar)         1,5 mg                             1,5-3 mg                      3-12 mg                    >25 mg                           

 

Mn (Mangan)       2 mg                                5-10 mg                       10-100 mg                Ingen känd                           

 

Fe (Järn)              15 mg                              0-20 mg                       20-60 mg                  >100 mg                          

 

Bo (Bor)               Ingen känd                       Ingen känd                   3-9 mg                      Ingen känd         

 

I (Jod)                  150 mcg                          150-300 mcg               300-100000 mcg      >10000 mcg      

 

Se (Selen)           70 mcg                            100-300 mcg               200-3000 mcg          >500 mcg                           

 

Mo (Molybden)     100-200 mcg                   100-300mcg                300-5000 mcg          Ingen känd                           

 

Cr (Krom)             50 mcg                            200-400 mcg               200-1200 mcg          Ingen känd