Analyser och undersökningar

På vår praktik använder vi oss både av traditionella undersökningsmetoder och moderna, högteknologiska analyser som vi skickar till laboratorium. Första gången du kommer till oss gör vi  ögondiagnostik i mikroskop, mäter blodtrycket och kontrollerar syra-basbalansen genom ett urinprov. Hårmineralanalys  utförd vid Trace Elements Incorporated i Texas är en mycket användbar analys som visar din mineralbalans vilket kan vara bra att ha som stöd i en näringsbehandling. Vid behov utför/förmedlar vi  analyser i samarbete med Scandlab i Stockholm. En nyhet på praktiken är ett nytt, enkelt matintoleranstest från US BioTek Laboratories.

Nyhet!   Hb och glukos
Vi har modern laboratorieutrustning och mäter Hboch glukos på alla patienter som så önskar vid ny- eller återbesök.

Mag-tarmanalyser
Tarmpermeabilitetsanalys
Candida albicans
Helicobacter pylori
CDSA
CDSA 2.0
Parasitologianalys

Hormonanalyser
Kvinnlig/manlig hormonprofil
Binjurestressprofil
Melatoninprofil

Genetiska analyser
Kardiovaskulär genprofil
Toxikologisk genprofil
Immunologisk genprofil
Osteoporotisk genprofil

Övriga analyser
Allergi- och överkänslighet
Leveravgiftning